Start arrow Historia
niedziela, 10 grudzień 2023
Historia PDF Drukuj E-mail
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu powstało 1 października 2010 roku poprzez wyodrębnienie Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu (z ul. Hallera 5) i Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu (z ul. 3 Maja 33) z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.
Ale zanim do tego doszło, wcześniej było wiele innych działań. Oto one w porządku chronologicznym.

1998 - Likwidacja Poradni Odwykowej na ul. Niepodległości 17, którą przez wiele lat kierowała p. Regina Czorny
 Likwidacja Poradni Odwykowej na ul. Szpitalnej, gdzie pracowała p. Renata Krzyżanowska, psycholog i p. Zofia Cymba - pielęgniarka
 Czerwiec - powstanie Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, ul. Czarna 4, kierownikiem była Teresa Kurdziel-Kurczok

1999 - Styczeń - powstanie Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy Poradni Zdrowia Psychicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, ul. Czarna 4, kierownikiem była Teresa Kurdziel-Kurczok

1999 - 2005 Rozwój placówek, modernizacja programu terapeutycznego

2005 -  Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu został Damian Zdrada
 Kierowniczką Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu została p. Beata Jesse

2005 - 2009 Modernizacja programu terapeutycznego, rozwój zawodowy kadry

2009 - Grudzień - Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy Poradni Zdrowia Psychicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przenosi się na ul. Hallera 5

2010 Luty - Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu przenosi się na ul. 3 Maja 33, gdzie zaczyna funkcjonować od 22 lutego 2010

 2010 Maj – uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu o powołaniu Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu
 Przeniesienie Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu z ul. Hallera 5 na ul. 3 Maja 33, do pomieszczeń Centrum

 2010 - 1 październik – rozpoczęcie działalności Centrum

2011 Działalność placówki  na rzecz zdrowia pacjentów
Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!